Dags för digital vecka på biblioteken

All Digital Week är en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Biblioteken i Örebro kommun anordnar då aktiviteter med fokus på digitala tjänster. Tillsammans med olika verksamheter, organisationer och företag visar vi e-tjänster, svarar på frågor och hjälper kommuninvånarna att komma igång. De kan lära sig om Bank-Id, 1177.se, ÖBO hyrestorget, försäkringskassan.se, e-böcker, e-tidskrifter och mycket mera.

I samband med All Digital Week vill biblioteken i Örebro kommun uppmärksamma arbetet med att minska den digitala klyftan i samhället.

källa: Örebro kommun