Tullängsgymnasiet lanserar AI på schemat

Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet tillsammans med Örebro Universitet satsar, inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans- Topp 25 2025, på kollegialt lärande och undervisning av elever med stor fallenhet för matematikämnet. 

Tullängsgymnasiet lanserar även en AI- inriktning som leds av Örebros första lektor på gymnasiet. På inriktningen kan eleverna få med sig samtliga matematikkurser. Det finns ett stort intresse för AI visade inriktningsvalet som sker inför år 2 och andelen elever som söker till Teknikprogrammet har aldrig tidigare varit större visar niornas val inför hösten 19.

– Väldigt roligt att våra duktiga lärares hårda jobb i klassrummet får effekt på attraktiviteten för Teknikprogrammet och Tullängsgymnasiet, säger rektor Joakim Peimer. Jag är väldigt stolt över dem.

källa: Örebro kommun

,