Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på sångsvanar

“Länsstyrelsen i Örebro har beslutat att tillåta skyddsjakt på fem sångsvanar i norra delen av Tysslingen”. Det skriver Närkes Ornitologiska Förening, NOF på sin hemsida.
“Anledningen är att en lantbrukare anser att han fått stora skördeskador av de rastande sångsvanarna. Skyddsjakt på sångsvan är en mycket ovanlig åtgärd och har bara skett vid några få tillfällen tidigare i Sverige”, enligt NOF och de fortsätter: “Jakten ska ske i skrämselsyfte. Skyddsjakten får endast bedrivas på sångsvanar i flock om minst 50 individer. Högst en sångsvan får påskjutas per flock”, enligt beslutet.

arkivbild/ Marianne Larsson. källa/ NOF