Örebrostudenter vinnare i byggtävling

Årets vinnare i Byggopus klass för 30 högskolepoäng heter Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta, Chalmers tekniska högskola, samt Nina Vesa och Humam Amouri, Örebro Universitet i klassen för 30 högskolepoäng.

– Jag är så glad och överraskad, säger Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta.

 Hennes exjobb handlar om hur man kan hitta system och gröna lösningar för att hantera och rena dagvatten.

– Det jag har studerat är hur regnvatten rinner av hårda ytor, till exempel från tak och vägar, ner i dagvattensystemet och förorenar det. Detta är ett växande problem i takt med att allt fler flyttar till städer, biltrafiken ökar och så vidare, berättar hon.

Nina Vesa och Humam Amouri, Örebro Universitet har skrivit examensarbetet ”Socialt hållbarhetsarbete – påverkan på den psykosociala arbetsmiljön i byggproduktion”.

– Vi avgränsade oss till att titta på aspekten socialt stöd, som bland annat handlar om delaktighet, gemenskap, feedback, möjligheten att uttrycka sina åsikter och stöd från chefer och kollegor, berättar Nina Vesa.

Som fallstudie valde de att göra enkäter och intervjuer inom Skanskas projekt som redan fokuserar på social hållbarhet i miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro.

– De har ett antal praktikanter, arbetslösa som bor i området, som deltog. Vi intervjuade även tjänstemän och yrkesarbetare, säger de.

Varje år arrangerar Byggindustrin tävlingen Byggopus, en riksomfattande tävling om bästa examensarbete. Den är öppen för alla som studerar till civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör vid något av byggprogrammen vid landets högskolor.

Priset delades ut under galakvällen för Årets bygge på Cirkus i Stockholm den 26 mars, 2019.

– Kvaliteten på årets bidrag är hög. Vi har sett en märkbar skillnad på att arbetena blir bättre och bättre i sin struktur. Man blir alltid glad av att se hur många unga, kreativa människor det finns i vår bransch. Tävlingen Byggopus är jättevikig både för samhället i stort och för byggbranschen. Kunskap och engagemang ska premieras, säger juryns ordförande Ruben Aronsson (SBUF).

Vinnare i klassen för 30 högskolepoäng:

Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta, Chalmers tekniska högskola, för uppsatsen “Multi-criteria analysis of sustainable management practices for polluted road runoff”.

Juryns motivering:
Examensarbetet behandlar val av teknik för dagvattenhantering i urbana områden. Arbetet har en gedigen teoretisk grund med tydlig koppling till praktiskt utförande. Helhetsbilden är ett examensarbete som innehåller teknik, ekonomi, miljö och sociala faktorer som studeras med multikriterieanalys där olika intressenters bedömningar vägs samman.

Vinnare i klassen för 15 högskolepoäng:

Nina Vesa och Humam Amouri, Örebro Universitet. De har skrivit examensarbetet ”Socialt hållbarhetsarbete – påverkan på den psykosociala arbetsmiljön i byggproduktion”.

Juryns motivering:
Examensarbetet uppmärksammar socialt hållbarhetsarbete i byggproduktion. Värdet av detta studeras med beprövad metodik i ett renoveringsprojekt Vivalla, Örebro. Arbetet visar att byggsektorns samhällsengagemang kan ge positiva effekter för samhället i stort, lokalsamhället och byggföretaget. Detta ger inspiration och vägledning för framtida inkluderande byggprojekt. Av de praktikanställda i Vivallaprojektet har flertalet övergått till fasta anställningar.

,