Skebäcksbron stängd ytterligare en tid – öppnas vecka 20

På grund av oförutsedda komplikationer blir tidplanen för ombyggnationen av Skebäcksbron framflyttad. Båttrafiken öppnas som planerat vecka 16.

– I arbeten med ombyggnationer, likt breddningen av Skebäcksbron, är det vanligt att det uppstår komplikationer som inte går att förutspå och som innebär ett mer omfattande arbete än beräknat. Vi har bland annat hittat föroreningar i marken och behövt beställa nytt anpassat konstruktionsmaterial, som ännu inte kommit. Det medför att vi tyvärr blir tvungna att flytta fram tidplanen för ombyggnationen av Skebäcksbron, säger Christoffer Eriksson, projektledare för breddningen av Skebäcksbron.

Bron stängs av för biltrafik fram till vecka 19. Gång- och cykeltrafik får tillträde till bron från och med vecka 20. Båttrafiken kommer att öppnas som planerat vecka 16. Under tiden som bron är öppen för båttrafik slutförs arbetet med att göra bron trafiksäker för biltrafik, cyklister och gående.

– Vi har arbetat intensivt för att bron fortfarande ska kunna öppnas för båttrafik som planerat vecka 16. Det har varit ett viktigt fokus i arbetet med att hantera de oförutsedda komplikationer som uppstått, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.