Arbetsförmedlingen kan lägga ner åtta kontor – Örebro och Lindesberg blir kvar

Nu föreslås det att fem av Arbetsförmedlingens kontor i länet läggs ner. Bara de i Örebro och Lindesberg blir kvar, enligt uppgifter från Af.

Länsstyrelserna har nu fått i uppdrag av regeringen att kartlägga statlig service i länen. Länsstyrelsen i Örebro län ska samordna arbetet och det ska ledas av länsrådet Anna Olofsson.
– I våra kontakter med kommuner, företag och civilsamhälle så är det en återkommande fråga om att statliga myndigheter behöver vara mer närvarande även i mindre kommuner och centralorter. Det är glädjande att detta är en prioriterad fråga för regeringen och att vi fått uppdraget att kartlägga statlig service och närvaro, säger landshövding Maria Larsson. 

– Vi startar arbetet direkt, det blir ett viktigt kunskapsunderlag för regeringen i arbetet med att säkra statlig service till medborgarna, säger länsråd Anna Olofsson som ska samordna kartläggningen från länen till regeringen.
,