Temavecka om svårt sjuka barn – “fokus på föräldrarna”

Det svårt sjuka barnet är temat för Barnveckan i Örebro den 1-4 april. Bland föreläsarna finns Caisa Lindström, kurator, och Monica Hagvall, barnsjuksköterska på barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro. De vill sätta fokus på föräldrarna till de svårt sjuka barnen.

Barnveckan är Sveriges största mötesplats för barnläkare och barnsjuksköterskor. I år arrangeras kongressen i Örebro och flera av de över 100 föreläsare som deltar kommer från Örebro. Bland dem finns Caisa Lindström och Monica Hagvall. Deras föreläsning har rubriken ”Det svårt sjuka barnet på vårdavdelning – omvårdnad och bemötande ur föräldrars perspektiv”.

Caisa Lindström har i sin forskning visat att föräldrar till svårt sjuka barn kan må dåligt psykiskt och till och med drabbas av utmattningssyndrom!

– Föräldrainstinkten är stark. Man vill göra allt för sitt barn. Det är lätt att föräldrarna bara ser till barnens behov och inte till sina egna. Om man inte får tid för återhämtning kan det orsaka långvarig stress och det kan leda till utmattning.

Det finns också skuld och skam med i bilden. Föräldrarna känner att de inte räcker till och att det är tabu att prata om hur de själva mår.