Extra städning för att få bort halt idrottsgolv i Lillån

Sedan i mitten av februari har Futurum Fastigheter köpt till extra städning för att komma till rätta med det hala sportgolvet i Lillåns idrottshall. Skolan står själv för upphandling av ordinarie städning. 

Futurum har nu beslutat att, utöver den extra städinsatsen, lägga i ytterligare en växel för att komma till rätta med golvet. Ny expertis har kopplats in och beroende på deras utlåtande kommer vi göra en insats under påsklovet, vecka 16.