Svag ökning av exporten från länet – näst lägst i landet

För andra året i rad ökar varuexporten i samtliga svenska län. Gotland, Kronoberg och Blekinge ökar allra snabbast samtidigt som Jämtland, Västmanland och Örebro har svagast utveckling.

– Utvecklingen är generellt god och den samlade exporten tar ett ordentligt steg framåt. Att trenden håller i sig innebär att exporten agerar lokomotiv för den ekonomiska tillväxten i hela Sverige, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har via SCB fått tillgång till helt nya siffror för varuexporten i alla Sveriges län. För andra året i rad noteras en positiv utveckling i samtliga svenska län.

Gotland (21 procent), Kronoberg (21 procent) och Blekinge (20 procent) noteras för den största procentuella utvecklingen.

– Det är viktigt att understryka att alla län har export och det är väldigt viktiga kugghjul i den svenska utrikeshandeln som bidrar till jobb och tillväxt. Länen som går allra bäst är i samlad volym relativt små och Gotland har en väldigt liten total export, men den tydligt positiva utvecklingen för dessa län är givetvis en stor framgång, säger Stefan Westerberg.

Jämtland (2 procent), Västmanland (3 procent) och Örebro (3 procent) har svagast utveckling.

Samtidigt växer den samlade svenska exporten från 1 285 miljarder kronor till 1 419 miljarder kronor.

– Även om vissa län utvecklas långsammare än andra så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram den samlade utvecklingen för landet och den är tydligt positiv. Utrikeshandeln är nyckeln till lokal och regional utveckling, starkare företag, fler jobb och i förlängningen landets välstånd, säger Stefan Westerberg