Åtta av tio har tillgång till snabbt internet

Närmare åtta av tio hushåll i Örebro län har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

– Ett snabbt och säkert internet är en betydelsefull del i arbetet med att motverka ett digitalt utanförskap. Därför är det viktigt att vi tillsammans med länets olika aktörer, privata som offentliga, anstränger oss för att nå så många hushåll vi bara kan, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

”Alla länsbor ska inkluderas”

När Post- och telestyrelsens,PTS, presenterar sin kartläggning visar den att andelen hushåll i Örebro län som har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s har ökat med 2,6 procentenheter sedan förra året. Det ger en total täckning på 80 procent, vilket är något sämre än de 82 procent som är genomsnittet för riket. Till det nationella bredbandsmålet om 95 procent till år 2020 återstår en bit.

– Vi vet att det är ett högt uppsatt mål, och att det är svårt att nå, men vi är inte nöjda förrän vi når dit. Region Örebro län kommer tillsammans med länets kommuner och övriga intressenter att fortsätta arbeta för att alla länsbor ska inkluderas, och därmed möjliggöra delaktighet i det digitala samhället, säger Nina Höijer.

,