Andreas Sjöberg ny vd på Fastighetsägarna MittNord

Andreas Sjöberg tillträder från och med den 1 maj 2019 som vd för Fastighetsägarna MittNord. Han efterträder Björn Söderholm som valt att lämna företaget efter åtta år som vd.

– Andreas har lång erfarenhet av vår organisation efter närmare 15 år i företaget. Styrelsens förväntningar är att han tillsammans med medarbetarna fortsätter den utvecklingsresa som pågått sedan flera år, säger ordförande Björn R:son Åqvist.

Arbetet med att hitta en ny vd har pågått sedan november då nuvarande vd Björn Söderholm meddelade styrelsen att han ämnade gå vidare till nya utmaningar inom det privata näringslivet. Rekryteringen föregicks av en gedigen process där styrelsen valde att anlita konsult. Intresset för tjänsten var stort med omkring 80 ansökningar. Nu har styrelsen beslutat att anställa nuvarande affärschefen och vice vd Andreas Sjöberg som ny vd.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet jag har tackat ja till att träda in i rollen som vd. Jag har haft förmånen att arbeta i flera olika roller på Fastighetsägarna och hoppas att erfarenheten från såväl vårt näringspolitiska arbete som vår affärsverksamhet ska komma till användning, säger Andreas Sjöberg.

Andreas Sjöberg har tidigare arbetat som reporter på Örebro-Kuriren.