Inger Öhrn får Ellen Key-pris

Folkbildaren Inger Öhrn från Örebro tar idag emot Stockholms arbetareinstitutsförenings Ellen Key-pris för sina förtjänstfulla insatser inom folkbildningen. I slutet av 1960-talet började hon som cirkelledare i Frikyrkliga studieförbundet, idag Studieförbundet Bilda.

Motiveringen till priset lyfter fram hennes känsla för mötet med andra som gjort att människor har växt och utvecklats inom folkbildningen.

 – Samtalet i den lilla gruppen, oavsett om det är hantverk eller en samtalscirkel, där man möts tillsammans och får ge uttryck för sina åsikter har väldigt stor betydelse. I mötet med andra ser jag nya sidor hos mig själv, säger Inger Öhrn.

Utöver det stora ideella engagemanget har hon haft flera olika roller som anställd inom folkbildningen. Hon började som instruktör i dåvarande Frikyrkliga studieförbundet på 1980-talet och arbetade med att stödja cirkelledare fram till pensionen 2014. Parallellt med sitt arbete har hon hela tiden också fortsatt att själv vara cirkelledare.

Hantverket har gått som en röd tråd genom hennes stora engagemang i folkbildningen och hon är fortfarande cirkelledare för flera hantverkscirklar.

 –  Hantverk har alltid varit betydelsefullt. Handens kunskap gör att vi mår väldigt gott. Det är inte resultatet som är det viktiga utan görandet, säger Inger Öhrn.

Ellen Key-priset går till person som kommer från folkbildningsorganisationernas egna led och som under en längre tid har gjort förtjänstfulla insatser som cirkelledare, folkhögskollärare eller administratör. Årets pris delas mellan tre personer som vardera får 25 000 kronor. Priset delas ut av Stockholms arbetareinstitutsförening  idag.