Dagens Medicin: Region Örebro har den bästa vården för lungcancer

Region Örebro län är bäst i landet på lungcancervård enligt tidningen Dagens Medicin som gjort en jämförelse mellan de sjukhus som bedriver lungcancervård i Sverige. Alla resurser som krävs i vårdkedjan finns samlade lokalt med snabba, välfungerande samarbeten mellan de olika instanserna.

– Som patient vill man ju komma igång med åtgärder så snart som möjligt efter att man fått besked om diagnos. Som kontaktsjuksköterska ser jag till att allt är klart inför uppstart, så när patienten kommer för beskedsamtal är planeringen redan gjord och de får tid för fortsatt behandling direkt. Vi har arbetat fram ett väl fungerande arbetssätt här som ger ett bra flöde genom hela kedjan, säger Rose-Marie Birger, kontaktsjuksköterska på lungkliniken.