Motion till och från jobbet -Garage för cyklar på Citypassagen

Ett nytt koncept med låsta cykelgarage är Castellum i Örebros senaste satsning för att uppmuntra fler att cykla till jobbet. Castellums fastighet Citypassagen vid Örebro resecentrum är den första i Örebro som får denna lösning.

“Låsta cykelparkeringar är i sig inget nytt utan har funnits i många städer runt om i Sverige och då oftast bedrivits i kommunal regi. Castellum i Örebro är den första privata aktören som initierar att man som anställd hos någon av hyresgästerna i fastigheten betalar för en plats i cykelgarage.Alla som arbetar i fastigheten har möjlighet att teckna sig för ett medlemskap genom att identifiera sig med BankID via en hemsida och registrera sitt passerkort. När det är klart ges tillgång till de 168 platserna i något av fastighetens båda cykelgarage. I anslutning till cykelgaragen finns det dusch och omklädningsrum”.

källa: Castellum