Hög kvalitet på utbildningen till förskollärare

Förskollärarutbildningen vid Örebro universitet är av hög kvalitet. Det visar en utvärdering av samtliga förskollärarutbildningar i landet som UKÄ, Universitetskanslersämbetet, gjort.

Grundlärarutbildningarna däremot får omdömet ifrågasatt kvalitet av UKÄ. Samma omdöme får omkring hälften av grundlärarutbildningarna i Sverige.

– Omdömet om förskollärarutbildningen kunde inte vara bättre. Utbildningen är sammanhållen och ger studenterna kunskaper och verktyg för att nå examensmålen, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar för lärarutbildningarna på Örebro universitet.

Förskollärarutbildningen är den populäraste lärarutbildningen vid Örebro universitet, med flest antal förstahandssökande.