Forskning: Gymnasieelever mår bättre än elever på högstadiet

Gymnasieungdomar mår bättre än högstadieelever. Det visar forskning vid Örebro universitet, som följt ungdomar i tre städer under fem år.

– Vi har inte kunnat slå fast vad det beror på än. Men högstadiet är en tid då kraven i skolan ökar samtidigt som mycket förändras socialt och hormonellt, säger Katja Boersma, professor i psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för den så kallade Trestadsstudien.

Alla elever i årskurs sju och åtta i 18 kommunala skolor i Örebro, Köping och Karlskoga bjöds in att delta. När Trestadsstudien startade 2014 svarade över 2 700 elever på forskarnas frågor. Forskarna har sedan följt upp samma elever varje år under fem år. Över 1 500 elever finns med från den första till den sista datainsamlingen. Även föräldrar och vänner till eleverna har fått svara på frågor.

– Studien är unik eftersom vi följde eleverna även under gymnasietiden. Därför har vi sett den här nedgången i psykisk ohälsa som inte var känd sedan tidigare, säger Katja Boersma.