Prognos inför sommaren: Gott läge för tillgång på dricksvatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen ser bra ut i Örebro inför sommaren. Sjöarna som förser Svartån med vatten, liksom de grundvattentäkter vi använder, har fyllts på under hösten och vintern och prognosen inför sommaren ser bra ut, meddelar kommunen.

– I dagsläget är det gott om vatten i de sjöar som försörjer Svartån med råvatten, som i sin tur förser centralorten Örebro med dricksvatten, säger Charlotte Nilsson, verksamhetschef för Vatten och avlopp på Tekniska förvaltningen. Och i grundvattentäkterna som försörjer de mindre orterna i kommunen ser det också bra ut för årstiden.

“Tekniska förvaltningens Vatten- och avloppsavdelning har ständig bevakning av vattennivåerna i både de sjöar som förser Svartån med vatten, och i grundvattentäkterna. Sedan några år har vi utrustning för att kunna följa vattennivåerna kontinuerligt”.