AI-forskning får stöd från KK-stiftelsen – budget på 22 miljoner

KK-stiftelsen fortsätter att stötta Örebro universitets satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma, under namnet Smarter. Målet för det nya fyraåriga projektet, som har en budget på 22 miljoner kronor, är att Smarter ska införlivas som en ordinarie del av lärosätets kursutbud.

– AI är en väldigt transformativ teknologi och vi vet att vi måste agera snabbt när det gäller att öka kunskapen om AI för näringslivet, säger Amy Loutfi, som ansvarar för Smarter.

Vid Örebro universitet finns den internationellt erkända forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) där ett 50-tal AI-forskare arbetar. Här finns alltså just den kompetens som industrin behöver. Av den anledningen började lärosätet att utveckla och ge kurser inom AI för yrkesverksamma under 2017. Satsningen kallades för Smarter och gick ut på att yrkesverksamma kunde kombinera sitt arbete med studierna och även ta med sig riktiga case från sina verksamheter in i utbildningarna.

källa/ foto: Örebro universitet

,