Fler söker till Örebro universitet i första hand

Örebro universitet är ett av 18 universitet och högskolor som fler söker i första hand. Läkarprogrammet är den utbildning som står för den största ökningen med 36 procent.

– Det är glädjande att fler söker Örebro universitet i första hand, det visar att vår nationella attraktionskraft ökar, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

De utbildningsprogram som har ökat mest i antalet sökande i första hand förutom Läkarprogrammet är Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Kriminologiprogrammet. Dessutom finns Läkarprogrammet och Juristprogrammet på listan över de 20 mest sökta programmen i Sverige.

– Det här visar att vi fortsatt har starka och attraktiva professionsinriktade utbildningar, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

,