Framtidens boende beslutas i Örebro

Bostadspolitiker och förtroendevalda från hela landet samlas när SABO, bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bjuder in till kongress den 24-25 april i Örebro. Representanter från de kommunala bostadsföretagen samlas för att fatta beslut om SABOs namnbyte, men också för att diskutera bostadsbyggande, integration, allmännyttans framtid och bostadspolitiken i landet.

– Vi bjuder på ett späckat program och kongressen kommer att fatta viktiga och stora beslut som stakar ut en ny väg framåt för allmännyttan – ett nytt namn som speglar vår unika historia, vad vi är och vad vi ska göra i framtiden, berättar Anders Nordstrand, Vd SABO.

,