Akut lokalbrist på Campus USÖ – planerar för etapp 3

“Örebro universitet bedriver läkarutbildning i Campus (X-huset) på Universitetssjukhuset Örebro. I dag sker en påbyggnad av en våning på huset för att möta deras akuta ökade lokalbehov. Örebro universitet ser redan nu ett ytterligare utökat behov av lokalytor som inte kommer att tillgodoses av påbyggnaden. Bland annat behövs fler kontorslokaler, en större restaurang, en hörsal för 250 personer och plats för disputationer och konferenser. Ett yt-test har visat att fastigheten kan byggas ut med ca 5900 m². För att kunna uppfylla universitetets behov erfordras också ombyggnad av cirka 1000 m² av befintliga lokaler. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att starta planering och teknisk projektering i projektet tillbyggnad av Campus Universitetssjukhuset Örebro etapp 3, samt att teckna samverkansavtal med Örebro universitet”, skriver Region Örebro län i en information.

,