Örebro med i toppen på miljöranking

Bland Sveriges 290 kommuner är Örebro kommun den sjätte bästa gällande framgångsrikt miljöarbete. Örebro har sedan förra året klättrat 8 placeringar och har gått från plats 14 till plats 6 i Aktuell hållbarhets kommunranking.

-Det är mycket positivt att Örebro fortfarande ligger i topp gällande miljöarbetet. Bland annat arbetar vi systematiskt för att minska klimatpåverkan, säkerställa en god biologisk mångfald, samt öka resurseffektiviteten. Utvecklingen går utan tvekan åt rätt håll, men vi kommer inte att nöja oss nu. Vi har flera steg kvar att gå och fortsätter hela tiden att utvecklas, säger Per-Åke Sörman (C), Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

,