Smarta energilösningar i kontor och mötesrum på Citypassagen

Den nya kontorsbyggnaden Citypassagen i Örebro börjar bli klar. Byggnaden rymmer  1 000 arbetsplatser, samt en foodcourt med tre restauranger plus ett café på bottenplan. Den moderna byggnaden innehåller många innovativa, tekniska lösningar – inte minst vad det gäller ventilation och inomhusklimat.

I kontorslokaler är ventilationen avgörande för en bra arbetsmiljö, något man tagit fasta på vid byggnationen av Citypassagen. Luftflödet i byggnaden styrs med närvaro-, temperatur- och CO2-givare, för att kunna optimera klimatet vid varierande belastning. Exempel på belastning är temperatur och antal personers närvaro. Genom att inte tillföra mer luft än vad som behövs kan energi sparas.

– Varje kontor och mötesrum i byggnaden har försetts med närvarosensorer. Är det någon i rummet så aktiveras ventilationen och luftflödet ökar, annars står den i ett minimumläge. Genom värmeväxlare kan rummen också förses med kyla eller värme vid behov, säger Johan Rydstedt, projektledare på VentPartner.