Lennart Bondeson (KD) ny ordförande för Klimatkommunerna

Klimatkommunerna arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vid fredagens årsmöte valdes Lennart Bondeson, Örebro, som ny ordförande för nätverket.

-Jag är mycket glad och tacksam för det förtroende jag fått att leda Klimatkommunerna. Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och Sveriges kommuner behöver tillsammans arbeta för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Klimatkommunerna är ett viktigt forum för kommuner och regioner att hitta goda och fungerande lösningar i omställningen till ett mer fossilfritt samhälle, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) Örebro.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner där de 37 medlemmarnas klimatarbete innebär tuffa klimat- och energimål med ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Klimatkommunerna är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att de lyfter fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.