USÖ-läkare har utvecklat teknik för att stoppa livshotande blödning

Fler kan överleva svåra olyckor med hjälp av ett koncept utvecklat av läkare på Universitetssjukhuset Örebro. I början av maj kommer kirurger från hela världen till Örebro för att lära sig mer om att stoppa livshotande blödningar.

Vid större olyckor med risk för dödlig utgång är det viktigt att snabbt stoppa kraftiga och livshotande blödningar med effektiva metoder. Utmaningen är att med så lindriga ingrepp som möjligt få den skadade personen att överleva. En metod som uppmärksammats när det gäller denna typ av omhändertagande är avstängning av blodkärl med hjälp av införsel av en uppblåsbar ballong i kärlet, med syfte att vinna tid till den kirurgiska åtgärden. Ballong-metoden, REBOA, ingår i det så kallade EVTM-konceptet där Universitetssjukhuset Örebro är pionjärer på området.

Grundare av konceptet är Tal Hörer, överläkare och docent på Kärl-Thoraxkliniken och Kirurgkliniken i Örebro. Tillsammans med andra internationella centra leder hans team utvecklingen av konceptet i världen.

– EVTM är ett samlingsnamn för ett koncept som involverar flera olika metoder och är ett etablerat arbetssätt på många håll i världen. Målet är att skapa ett gemensamt internationellt tänk som kan rädda liv i det inledande omhändertagandet av personer med akuta blödningstillstånd, efter till exempel skottskador eller trafikolyckor, säger han.

källa/ foto: Region Örebro län