Regionens beslut: 1,2 miljoner till ungas kultur

Region Örebro län satsar 1,2 miljoner kronor på fem kultursatsningar i länet. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden den 26 april. Satsningen riktas mot barn och unga samt för att möjliggöra kulturarrangemang i hela länet.

– Kultur är viktigt i sig, men i vår tid är det inte minst viktigt att peka på att kulturen också spelar en betydelsefull roll i en demokratisk samhällsutveckling, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Det handlar bland annat om inkludering och att med kulturen som kraft kunna växa som människa.

– Alla barn och unga har rätt till kultur, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. I den här satsningen tillför vi bland annat pengar till projektet Imagine/songlines som vill ge unga människor som flytt möjligheter att hitta in i svenska musik- och kulturverksamheter.

– I hela Örebro län ska det finnas möjligheter att ta del av kultur, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur och fritidsnämnden. Därför ges en del av stödet till Stadra teater för att de bland annat ska nå barn och unga på fler orter i länet. Tillsammans med kommunerna stöttar vi också de viktiga kulturskolorna i en extra satsning.

Beslutet innebär att:
300 000 kronor går till Stadra Teater för att kunna ha bättre kontinuitet i sin verksamhet, och för att de ska kunna turnera i länet och även i högre grad nå barn och unga.

300 000 kronor går till Imagine/Songlines (via Länsmusiken). Det är ett musikevenemang för unga med spridning i många län, med särskilt fokus på nyanlända.

200 000 kronor går till Arrangörskap mindre orter i samverkan med Riksteatern/Länsteatern och bygdegårdar som möjliggör att ensembler kan komma ut.

200 000 kronor går till Kulturskolor i regional samverkan, ett projekt med kommunerna.

200 000 kronor går till Scenit/Kulturhuset för arbete med arrangörsbidraget Ung peng i Örebro län.