Varmaste veckan på 23 år

I vecka 17 uppmättes en medeltemperatur på 14,4 grader vid Örebro Flygplats mätstation. Det gör veckan till den varmaste sedan 1996, 5,5 grader över snittet på 8,8.

Örebro Flygplats var därmed även den mätstation i länet som uppmätte den högsta medeltemperaturen i vecka 17. Lägst temperatur hade Ställdalen med 12,1 grader.

Mätningarna vid Örebro Flygplats startade år 1996. Den kallaste vecka 17 noterades år 1997 med en medeltemperatur på 3,5 grader.