Dans för ökad hälsa kan ge Anna Duberg pris

Varje år delar Dagens Medicin ut priset Guldskalpellen till årets förnyare inom sjukvården. Bland de nominerade bidragen finns Anna Dubergs projekt Dans för hälsa.

”Dans för hälsa” bygger på hennes forskning om hur fysisk aktivitet stärker psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Utgångspunkten har varit att komplettera skolhälsovården med dans för flickor i åldern 13 till 18 med stressrelaterad psykisk ohälsa – en särskilt utsatt grupp där nedstämdhet är tre gånger så vanligt som bland pojkar.

– Insatsen fungerar väl och fyller ett behov eftersom den nu sprids över hela landet. Dans med fokus på rörelseglädje och gemenskap kan fungera som komplement till samtal och medicinering för unga med stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Anna Duberg som i dag arbetar deltid med att sprida metoden.

Hittills har 281 dansinstruktörer inom elevhälsa, primärvården, kommuner samt barn-och ungdomspsykiatri utbildats i hela landet och efterfrågan ökar ständigt.

 – Psykisk ohälsa handlar ofta om att man har fastnat i negativa tankebanor, oro och ältande. När vi dansar sker ett fokusskifte från tanke till kropp. Rörelsen gör att vi istället för att fastna i tankar blir närvarande i upplevelsen, samtidigt som vi stärker kroppskännedom och välbefinnande.

I år har totalt 31 bidrag nominerats. Vinnare av Guldskalpellen 2019 utses i juni.

källa/ foto: Örebro universitet