Då öppnas Skebäcksbron för trafik

Fredag den 17 maj öppnar Skebäcksbron för trafik. Genom att bredda Skebäcksbron har vi ökat trafiksäkerheten. Nu finns plats för både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana.

– Det har varit ett komplext och intensivt arbete att bredda Skebäcksbron med målet att öka trafiksäkerheten och få plats med både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana. Fredag den 17 maj öppnar vi bron för biltrafik, cyklister och gående. Bron har varit öppen för båttrafik sedan slutet på vecka 16, säger Henrik Emilsson, projektledare på Stadsbyggnad.

Arbetet med att bredda Skebäcksbron har blivit totalt fyra veckor försenat från ursprunglig tidplan.

– Vi har ett gott samarbete med entreprenören, som utför arbetet på ett tidseffektivt sätt. Trots det har ombyggnationen blivit försenad. Förseningen beror på oförutsedda komplikationer som inneburit ett mer omfattande arbete än beräknat. Vi har bland annat hittat föroreningar i marken och behövt beställa nytt anpassat konstruktionsmaterial. För att örebroarna så snart som möjligt ska få tillgång till bron öppnas den för trafik samtidigt som vi gör klart det omkringliggande arbetet, till exempel stenbeläggningar under bron och återställning efter ombyggnationen, säger Christoffer Eriksson, projektledare på Tekniska förvaltningen.

källa/ skiss: Örebro kommun