Instiftar nytt pris för ökad jämställdhet

Länsstyrelsen och Örebro läns jämställdhetsråd instiftar Örebro läns jämställdhetspris. Priset instiftas för att uppmärksamma ett bra jämställdhetsarbete.
Örebro län, precis som övriga landet, präglas fortfarande av stora skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och män. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Ett bra jämställdhetsarbete bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. 

-Vi har många goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet som är värda att uppmärksamma. Vår förhoppning är att fler inspireras att påbörja eller fördjupa sitt jämställdhetsarbete, säger Josefin Andersson, projektledare inom jämställdhet. 

-Du kan nominera dig själv eller andra, och de nominerade kan vara organisationer eller privatpersoner inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle, fortsätter Klara Bolinder, samordnare mäns våld mot kvinnor. 

Fram till och med den 15 september går det att lämna in nomineringar. Vinnaren kommer att presenteras vid en prisceremoni på Örebro slott i november och utses av en jury som leds av landshövding och ordförande i jämställdhetsrådet Maria Larsson. Juryn består av representanter från Örebro kommun, Hällefors kommun, Region Örebro län, Örebro Universitet och TCO.
källa: Länsstyrelsen Örebro län