Charlotta Nordenberg slutar på universitetet – nytt jobb i Malmö

Efter 32 år i Örebro lämnar Charlotta Nordenberg Örebro universitet för att bli chef för Malmö universitet Innovation. 
– Jag är en utvecklingsmänniska och jag vill driva saker framåt. Det känns jätteroligt att få vara med på den resan som Malmö universitet står inför.

Charlotta Nordenberg är en välbekant profil i Örebro, inte minst efter sina sju år som ordförande i KIF Örebro. Hon har dessutom en bakgrund som ordförande i Amnesty International Sverige och många känner kanske igen hennes röst från P4 Örebro, där hon under många år återkom som ”tyckare” i en panel varje fredag.

De senaste åtta åren har Charlotta Nordenberg varit innovationsrådgivare och verksamhetsledare på Innovationskontoret vid Örebro universitet Holding AB, vars uppdrag bland annat är att nyttiggöra den forskning som finns vid universitetet och ta tillvara på studenters och anställdas idéutveckling. Ett jobb som hon nu lämnar, för att bli chef för Malmö universitet Innovation, en nyinrättad enhet på Malmö universitet. Hennes uppdrag blir att förädla och utveckla innovationsverksamheten.

– Jag är en utvecklingsmänniska och jag vill driva saker framåt. Det handlar inte om chefskapet i sig utan om att få vara med och skapa förändringar. Jag mår som bäst och används bäst när jag är i fronten och det känns jätteroligt att få vara med på den resan som Malmö universitet står inför.

Men att lämna Örebro efter 32 år i staden är förstås inte alldeles enkelt.

– Jag ser det inte som att jag flyttar hem till Skåne, det är ju Örebro som är min hemstad. Jag har bott längre här än vad jag har bott i Skåne.

Lyssna gärna på hennes program i serien Örebropratarna från 2016:

källa: Örebro universitet