350 politiker samlas under Mälartinget i Örebro

Under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj samlas över 350 politiker över block-, kommun- och länsgränserna för att diskutera gemensamma framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen.

– Behovet av samverkan är tydligare än någonsin. För att Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet. Vi behöver en bättre infrastruktur för att knyta samman våra kommuner och län. Vi behöver en bättre matchning för att kompetensförsörja våra företag och myndigheter, säger Erika Ullberg (S), oppositionsfinansregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

I Mälardalsrådet samlas kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma, parti- och länsöverskridande frågor inom exempelvis transporter och kompetensförsörjning. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro.

Mälartinget är Mälardalsrådets årskonferens och arrangeras i Örebro 9-10 maj. I år under temat globala trender och hur vi vidareutvecklar en hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion. Frida Boisen, journalist känd från bland annat Trolljägarna, leder diskussionerna med bland andra Jan Scherman, journalist (”Länge leve demokratin”) och Ida Texell, regeringens Agenda 2030-delegation.

,