Vill locka kommunanställda på Stadsbyggnads att åka kollektivt

Efter flera lyckade prova-på-kampanjer i kollektivtrafiken genomförs nu en prova-på-kampanj riktad till anställda vid Örebro kommuns samhällsbyggnadskontor, som blir en av de första av flera inflyttande verksamheter i nybyggda Citypassagen.

Cirka 350 anställda vid Örebro kommuns samhällsbyggnadsavdelning flyttar från ett hus i utkanten av stan med goda parkeringsmöjligheter till Citypassagen beläget ett stenkast från Örebro resecentrum med närhet till kollektivtrafiken. Med prova-på-erbjudandet som skickas ut under maj får de som tidigare rest med bil till och från sin arbetsplats en chans att inse fördelarna med att resa kollektivt.

– Vi vet att många väljer att resa kollektivt om de får chansen att prova, och det här är ett strålande tillfälle att byta till ett klimatsmart resande. En verksamhetsflytt innebär oftast nya resmöjligheter och behov som gör att man ser över sina resvanor. I ett sådant läge vill vi underlätta för dem som vill testa att resa med tåg eller buss, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande.

Citypassagen är byggd utifrån ett hållbart perspektiv. På väggarna sitter solceller, regnvatten kommer att användas för att spola toaletter och fastigheten försörjs med grön el, förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla. Nu hoppas Länstrafiken att de som jobbar i byggnaden vill leva i samma anda.

– Om försöket blir lyckat kommer vi titta närmare på hur vi kan gå vidare utanför projektet och utveckla denna typ av erbjudande och samarbeta med fler mäklare och hyresvärdar inom fastighetsbranschen säger Monica Stål, försäljningsstrateg på Länstrafiken.

Prova-på-kampanjen är den fjärde i raden som genomförs inom projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Projektet finansieras av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt av Region Örebro län. Tillsammans med majoriteten av länets kommuner, Örebro universitet och Länsstyrelsen arbetar projektet för att inspirera fler att åka kollektivt, cykla eller gå.