Regionen: Ingen alkohol och rökning i samband med operation

Både rökning och alkoholbruk bör undvikas i samband med planerade operationer. Nu ställer vården nya krav på patienter som ska opereras. Sedan 2014 finns en rutin om rökfrihet inför operation. Nu kompletteras den med alkoholfri operation.

– Vi kan förebygga ett stort antal komplikationer genom ett rök- och alkoholstopp 4-8 veckor före och efter operationen. Försämrad sårläkning, ökad infektionsrisk, risk för hjärt-, kärl- och lungkomplikationer och blödningar är exempel på komplikationer som kan undvikas.

Det förklarar Anna Ståhl som tillsammans med Kerstin Angergård arbetar som verksamhetsutvecklare i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De har arbetat med att införa en riktlinje i vården i Region Örebro län som rekommenderar patienter som ska opereras att avstå från alkohol och rökning både före och efter operation.