Länsstyrelsen: Ska finnas minst 35 vargar i länet

Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg. Det innebär att det i Örebro län ska finnas minst 35 vargar, vilket är i linje med det förslag som tidigare lämnats av de åtta mellansvenska varglänens länsstyrelser.
Enligt Naturvårdsverkets nya miniminivåer ska det minst vara 3,5 föryngringar*, eller 35 vargar i Örebro län. Tidigare miniminivå för varg för Örebro län var 5 föryngringar. Detta innebär att 1,5 föryngringar har omfördelats till andra län. – Vi ser det som positivt att den nya beslutade nivån går mer i linje med den nivå som vår Viltförvaltningsdelegation föreslagit. Det handlar ju om en fördelning av förvaltningsområdets miniminivå och den nya nivå för Örebro län tar mer hänsyntill länets storlek och till känsliga områden med till exempel tamdjursbesättningar, säger Mona HansErs, enhetschef Art och Vilt, Länsstyrelsen.
källa: Länsstyrelsen i Örebro län