Manillagatan blir kreativ mötesplats med stadsodling och lek

Under perioden 17 maj – 31 oktober omvandlas Manillagatan i Örebro från bilgata till sommargata och blir en kreativ mötesplats med stadsodling och bygglek.

– Vi har tidigare haft en rosa, en grön och en blå gata. Nu provar vi ett annat grepp, men syftet att skapa nya mötesplatser finns kvar. Oskarsparken ligger centralt och har goda förutsättningar att bli en plats som fler örebroare upptäcker och som skapar möten över generationsgränserna, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

I Von Akens stadsodling får besökarna möjlighet att prova att odla, smaka och upptäcka en grönare och mer hållbar vardag genom odling och återbruk. I pop-up byggleken kan barn i alla åldrar hamra, spika och bygga skulpturer av överblivet material med temat Återbruk.

– Genom att tillfälligt göra om den del av Manillagatan som går genom Oskarsgatan, vill vi testa nya sätt att använda gatan, så kallad omprioritering av gaturum. Manillagatan som sommargata är en plats för barn i alla åldrar, där vi är särskilt måna om att möta barn och ungas behov. Vi vet att rörelse och kreativitet är centralt i barns utveckling och en central faktor för hur väl man lyckas i skolan. Här skapar vi en utemiljö där besökarna både får röra på sig och använda sin kreativitet, säger Oscar Lewin, projektledare på Stadsbyggnad.

I samarbete med OPENART Kids, Örebro konsthall, lokala stadsodlare och studenter från måltidsekologprogrammet på Örebro universitet arrangeras workshops i stadsodling och bygglek. Skolor och förskoleklasser har möjlighet att boka privata workshops, som handleds av pedagog.

– I våra workshops får besökarna bland annat bygga insektshotell, så frön och vara kreativa. Inom stadsodlingen finns workshops med olika teman, som både vänder sig till nybörjare och mer erfarna odlare. Besökarna får med sig praktiska kunskaper om hur det fungerar i naturen och hur de själva kan odla och bidra till ett hållbart samhälle, säger Oscar Lewin.

Manillagatan stängs av för biltrafik genom Oskarsparken från och med den 13 maj.

arkivbild: Öbo