Han blir ny tandvårdsdirektör

Ola Fernberg blir ny tandvårdsdirektör i Region Örebro län. Han har sedan september 2018 varit tillförordnad tandvårdsdirektör.

Ola Fernberg har arbetat inom Folktandvården, i dåvarande landstinget och nuvarande Region Örebro län, sedan 1978 och bland annat varit tandläkare och klinikchef i både Askersund och Örebro. Sedan 2004 har han varit biträdande tandvårdsdirektör och chef för verksamhetsutveckling sedan 2012.

– Det är med glädje som jag tar mig an uppdraget att leda Folktandvården i Region Örebro län, säger Ola Fernberg. Vår största utmaning inför framtiden är demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Frågor om ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö kommer att vara i mitt fokus.

källa: Region Örebro län