Nu har brobygget vid Örebro Södra startat

Nu har bygget av en gångbro vid Örebro Södra inletts. Den nya bron över spåren kommer att vara klar under den här månaden, enligt Trafikverket. Den tillverkas i rött stål och ha skärmar av glas. När bron är på plats tar de bort passagen från mittperrongen till västra sidan, medan passagen mellan perrongerna kommer att finns kvar.

“I samband med brobygget har stängslet längs spåret bytts ut till ett högre och kraftigare. Vi kommer också att sätta upp tydligare signaler. Tillsammans ska dessa åtgärder minska risken för olyckor”, skrev Trafikverket i en tidigare information.

Området vid Örebro södra är olycksdrabbat, eftersom många genar över spåren eller passerar trots stoppsignal. Det är både livsfarligt och olagligt. Spårspringet orsakar också stora förseningar och är ett stort arbetsmiljöproblem för lokförarna, sa Hans Eriksson, delprojektledare på Trafikverket tidigare.

foto: Jan Larsson