Första bilderna på de nya bussarna

Som Örebrokuriren berättat tidigare kommer Länstrafiken att byta ut en del av sina bussar, däribland stadsbussarna. Det sker med början i augusti, men redan nu kan Kuriren visa de första bilderna på de nya bussarna.

De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som böljar längs med sidan av bussen. Anledningen till att Länstrafiken nu byter bussarna är att dagens bussar nått åldersstrecket och att Region Örebro län, tillsammans med Region Västmanland, bildat det nya trafikbolaget Svealandstrafiken.

– Den blå vågformen signalerar rörelse men även elementet vatten som är en koppling till länens vackra och omtyckta sjöar, säger Sandra Lee, marknadschef på Länstrafiken.

foto: Jan Larsson

,