Flygplatsen får nära 17 miljoner i stöd

Regionstyrelsen beslutar att ge ett ekonomiskt stöd till Örebro läns flygplats AB om 16,7 miljoner kronor för 2019. Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet, och Sverigedemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande.

“Örebro Läns Flygplats AB är ett bolag som Region Örebro län äger till 44,95 procent. EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd (”GBER”). Det medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster”, skriver regionen i beslutet.

,