Sjukvården går minus med 400 miljoner – om inga åtgärder genomförs

Kostnaderna fortsätter att stiga inom Region Örebro län. För hälso- och sjukvårdsnämnden beräknas underskottet till 400 miljoner kronor vid årets slut, om inga åtgärder vidtas. Även för samhällsbyggnadsnämnden, där bland annat kollektivtrafiken ingår, väntas ett underskott vid årets slut med 18 miljoner kronor, om inga åtgärder vidtas. Det visar preliminära beräkningar efter april månads utgång.

Sedan tidigare har regionstyrelsen gett de båda nämnderna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att komma tillrätta med ekonomin. En första redovisning av arbetet kommer att ske på regionstyrelsen den 11 juni. Arbetet med handlingsplanerna kommer sedan att fortsätta i de båda nämnderna. 

– Underskotten har ökat, och det är bekymmersamt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Nämnderna måste nu ta krafttag och under året redovisa åtgärder som faktiskt sänker kostnaderna. Vi kan inte göra av med mer pengar än vi har. Storleksordningen på åtgärder som nu måste realiseras innebär att det kommer att bli förändringar inom vissa områden. Men det finns inte någon annan väg att gå när vi samtidigt är på väg ut ur en högkonjunktur och vi vet att våra skatteintäkter inte kommer att öka i samma takt som tidigare.

källa: Region Örebro län

,