Inför sommaren: Bra nivå för Örebros dricksvatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen ser fortfarandet bra ut i Örebro inför sommaren. Sjöarna som förser Svartån med vatten, liksom de grundvattenmagasin som används har bra nivåer.

– De sjöar som försörjer Svartån med vatten följer de så kallade tappningsplaner som reglerar hur mycket vatten som ska finnas i sjöarna, och som kommunen har tillsammans med kraftbolagen, berättar Leif Sildén, chef på Vattenverket i Örebro, och fortsätter: Toften, som är vår viktigaste sjö, ligger endast cirka nio cm under maxnivån för hur mycket vatten den sjön får ha, så läget är gott. Nivåerna i de grundvattentäkter vi använder i t.ex. Kilsmo, Glanshammar och Närkes Kil ser också bra ut, de ligger på normala eller strax under normala nivåer för maj månad.

källa: Örebro kommun/ arkivbild: Emma Ekblom