Så ska barnen få komma ut i naturen – Region satsar pengar

225 000 kronor till vilt- och naturvård som till stor del ska prioriteras till barn och unga, och 250 000 kronor till ett skolprojekt för att tillgängliggöra Bergslagsleden. Så valde regionala tillväxtnämnden att fördela huvuddelen av årets ekonomiska medel för vilt- och naturvårdsinsatser när de sammanträdde den 22 maj.

Skolprojektet som nu får ekonomiskt stöd av Region Örebro län är en fortsättning på ett arbete som inleddes förra året med avsikt att få fler barn och unga att upptäcka Bergslagsleden.

– Förra årets projekt som riktade sig mot länets skolor föll väl ut, och vi har märkt att det har funnits en stor efterfrågan på en fortsättning. Det har vi tagit fasta på och avsätter nu pengar för detta, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Nämnden fattade också beslut om att avsätta 225 000 kronor i en pott för vilt- och naturvård.

– Jag vill naturligtvis att så många som möjligt ger sig ut i skog och mark, men tanken med den här potten är att den ska prioriteras till barn och unga så att de beger sig ut i naturen, säger Irén Lejegren.

Utöver detta beslutade nämnden att ge den ideella organisationen Hopajola 80 000 kronor för att administrera ansökningarna och hantera ansökningsärendena gentemot regionala tillväxtnämnden.