Förvaltning på regionen är en av landets mest jämställda

Region Örebro läns förvaltning Regional utveckling är en av landets mest jämställda arbetsgivare. Inom branschen regioner i Sverige intar Regional utveckling en förstaplats. Det visar en mätning av jämställdhetsindex, Jämix.

– Vi har arbetat målmedvetet med jämställdhetsfrågor. En fin utmärkelse som ger oss extra energi att fortsätta arbetet, säger förvaltningschef Petter Arneback.

Regional utveckling hamnar bland de bästa 10 procenten i Jämix mätningar från 2018. Förvaltningen får högsta poäng på de tre områdena jämställdhet i ledningsgruppen, karriärmöjligheter och könsfördelningen bland tillsvidareanställda.

Arbetsplatsen får även högt betyg för sitt aktiva arbete med jämställdhet. Till exempel finns jämställdhetsfrågan med i alla styrande dokument och nästan alla chefer och medarbetare gick en jämställdhetsutbildning under 2018.

– Jämställdhetsutbildningen har ökat medvetandet om jämställdhetsfrågorna hos oss alla, säger Petter Arneback.

Små skillnader i lön, sysselsättningsgrad och uttag av föräldradagar bidrar också till Regional utvecklings framgång i jämställdhetsindex.

källa: Region Örebro län

,