Lägger mer pengar på statligt stöd till företag

Region Örebro län har till uppgift att fördela medel från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder. Detta sker dels genom bidrag till projektverksamhet, dels genom olika former av företagsstöd. Anslaget för 2019 uppgår till närmare 40 miljoner kronor. För 2019 beslutade regionala tillväxtnämnden att fördelningen mellan projekt och företagsstöd skulle vara 25,5 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt och 13,3 miljoner kronor till företagsstöd.

Med anledning av att det i dagsläget finns en stor efterfrågan på företagsstöd och en mindre efterfrågan på projektmedel beslutade regionala tillväxtnämnden den 22 maj att omfördela fyra miljoner kronor av anslaget från projektmedel till företagsstöd.

källa: Region Örebro län