Ny utställning på slottet – öppnar på lördag

Powergrid – hur tänker du, människa?! är namnet på länsmuseets sommarutställning på Örebro slott. Verken är gjorda i huvudsak av konstnärer från Örebro län. En del verk finns i samlingarna redan, andra köps in i samband med utställningen.

Konstnärerna är:

Anna S Pettersson
Lars Spaak
Kathie Pettersson
Ulf Lernhammar
Linda Hofvander
Magnus Westerborn

Utställningen invigs den 1 juni och pågår till och med den 1 september.