Nya kommunala vårdboenden på Rynningeviken – tar över efter Attendo

Rynningevikens äldreboende drivs idag som ett seniorboende med hemvård av Attendo. Från den 1 november lämnar Attendo valfrihetssystemet inom Örebro kommun och avslutar sin verksamhet i huset. Kommunen kommer då att ta över lokalerna och huset kommer att omvandlas till ett vård- och omsorgsboende. Förändringen kommer att ske successivt, för att de som bor på Rynningeviken idag ska kunna bo kvar med nuvarande nivå på sitt stöd.

– Det här innebär ett välbehövligt tillskott av vårdboendeplatser i ett vackert hus i ett attraktivt läge i vår kommun. Tack vare en mycket god dialog med Attendo kommer ett smidigt övertagande av fastigheten att ske. Alla som bor på Rynningeviken idag kommer att kunna bo kvar och kommer att få ett fortsatt bra hemvårdsstöd från kommunen, säger John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.