Ökat valdeltagande i länet – sju av tio i Adolfsberg röstade – 28 procent i Varberga

I sammanställningen av rösterna i EU-valet kan konstateras att, i likhet med riket som helhet, har valdeltagandet i Örebro län ökat sedan förra valet för fem år sedan. 53,44 procent i länet har röstat vilket är en höjning med 3,5 procentenheter sedan förra valet. Det högsta valdeltagandet i år var i Örebro kommun (56,25 procent) och lägst i Hällefors kommun (44,16 procent). Variationen av valdeltagande är också som störst i Örebro kommun, med det högsta siffrorna i Adolfsbergs östra valdistrikt (70,27 procent) och det lägsta i Varberga östra (28,57 procent).