Det blir ett Pride i Örebro – beslut i dag

Örebro får ett Pride i år också. RFSL Örebro har beslutat om att anordna ett Pride för Örebroarna. Det var efter ett gemensamt planeringsmöte som delar av styrelsen för RFSL Örebro och representanter från ABF Örebro och Örebro Rättighetscenter gav klartecken för att påbörja ett gemensamt arbete för ett Pride.

Den sista helgen i augusti kommer de tre parterna anordna en festival fylld med föreläsningar och aktiviteter. Syftet med festivalen är att skapa debatt om hur HBTQ-personers rättigheter kan säkras i såväl Örebro men också i världen.

– Det känns otroligt kul att vi fått klart att det även blir ett Pride i år. Vi kommer fokusera mer på politiken och påverkansarbetet ett Pride möjliggör. Säger Tindra Svanberg, Ordförande RFSL Örebro

Festivalen kommer ske den 24:e augusti och kommer innehålla föreläsningar, workshops och filmvisningar. Detta kommer bli en festival i mindre skala då arbetet startat så tätt inpå men samtliga parter ser vikten i att medvetenheten kring HBTQ frågor inte försvinner. Andra aktörer kommer bjudas in för att ha möjlighet till att arrangera föreläsningar och utställningar som kan ske i samband med festivalen.

– Vi från ABF Örebro var glada att höra att RFSL Örebro valt att arrangera en ersättning för den festival som annars brukar anordnas i Örebro. ABF Örebro och RFSL Örebro har ett långtgående samarbete vilket gör att vi är extra positiva till att få gå in som medarrangörer. Vi har ett brett nätverk med föreläsare och arrangörer som vi kommer kunna gå in med. Säger Nina Norén, arrangör ABF Örebro

Eftersom fokus kommer ligga på rättighetsfrågor har även Örebro Rättighetscenter kopplats in för att bidra med sin kompetens i diskrimineringsfrågor. RFSL Örebro har haft ett långtgående samarbete med Rättighetscenter i Örebro och är mycket positiva till att även dem gått in som medarrangörer.

– I flera år har RFSL Örebro, ABF Örebro län och Örebro Rättighetscenter samarbetat kring föreläsningar och arrangerat Pride house under Örebro Pride. Det känns därför väldigt fint och viktigt att vårt samarbete fortsätter trots att Örebro Pride inte blir av. Säger Petra Elb, verksamhetsansvarig vid Örebro Rättighetscenter.

,