Nu är det beslutat att bygga Svealundsskolan

I dag har programnämnd Barn och utbildning fattat avgörande beslut gällande Svealundsskolan som ska byggas där Eklundaskolan och Eklunda förskola tidigare låg. De gamla lokalerna är nu rivna då de hade uppnått sin tekniska livslängd.

– Äntligen får vi skrida till verket, de nya ritningarna över den nya skolan ser väldigt bra ut. Vi vet att många är nyfikna, så vi är glada att kunna dela med oss och ge en bild av hur det kommer att se ut, säger Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämnd Barn och utbildning. 

Utöver barn från Eklundaskolan kommer också Sveaskolans elever att rymmas i lokalerna. Det kommer bli tre paralleller inklusive särskola i den nya F-6 skolan, även en idrottshall kommer att byggas i anslutning. 

– Nu känner vi att man verkligen landat i en helhetsbild, både för skolan och området. Vi hoppas givetvis att alla är förväntansfulla inför hösten 2021 när skolan öppnar, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande i programnnämnd Barn och utbildning. 

Projektet har inneburit flera utmaningar som också påverkat kostnadsbilden för skolan. En väg kommer läggas om, man måste bygga nya skyddsrum och använda parkmark för att kunna erbjuda en tillräckligt stor skolgård. – Att skolgården blir integrerad med parken är en nödvändig och bra lösning. Att vi kan hyra parkmarken istället för att köpa loss den minskar våra kostnader, vilket såklart är positivt, säger Elisabeth Malmqvist (C), presidieledamot programnämnd Barn och utbildning.

källa/ skiss: Örebro kommun

,